Yıldız Teknik Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi kabul ettiği uluslararası sınav ve diplomaların yanında lisans programlarına uluslararası öğrencilerin alımı için YTÜYÖS sınavını düzenler.

Sınavda, tüm lise konularından 35 Matematik, 5 Geometri ile 40 Genel yetenek ve Mantık sorusu (şekil, doğru, nokta sayısı, şekil tamamlama ve döndürme, sayı dizisi takibi, sayı örüntüsü, eksik parça bulma, şekil örüntüsü tamamlama, işlem, farklı şekli bulma, şekil birleştirme, vb) olmak üzere toplam 80 soru sorulacaktır.  Sınav tek oturum şeklinde yapılacak olup, toplam süresi 130 dakikadır.

MATEMATİK Konu Dağılımı

Temel Matematik Kavramları, Bölme ve bölünebilme, Sayılar (doğal, tamsayı, rasyonel, ondalıklı, üslü, köklü vb sayılar), Oran-orantı, Çarpanlara ayırma, Birinci dereceden denklem ve denklem sistemleri, Birinci dereceden eşitsizlikler, Mutlak değer, Kümeler, Fonksiyonlar, Parabol, Polinomlar (İki veya daha değişkenli polinomlar hariç), İkinci dereceden denklemler, Karmaşık sayılar (trigonometrik-polar gösterimi ve karmaşık düzlem gösterimi hariç), Trigonometri (Trigonometrik fonksiyonun grafiği ile dönüşüm ve ters dönüşüm formülleri hariç), Logaritma (Logaritma fonksiyonu grafiği ve eşitsizlikleri hariç), Türev (Sadece polinomsal fonksiyonların türevleri dahil, yüksek mertebeden türev hariç), Limit (Sadece pay ve paydası çarpanlara ayrılarak kaldırılabilen belirsizlikler dahil), İntegral (Sadece polinomsal fonksiyon tarzı integral hesapları dahil, alan ve hacim hariç)

GEOMETRİ Konu Dağılımı

Düzlemde açı, Daire (alan) ve çember (uzunluk ve açı), Üçgen (uzunluk, alan,açı,benzerlik, açıortay, kenarortay), Kare (uzunluk,alan,açı), Dikdörtgen (uzunluk,alan,açı) ,Paralelkenar (uzunluk,alan,açı), Yamuk (uzunluk,alan,açı), Düzgün çokgenler (uzunluk,alan,açı), Analitik Geometri

GENEL YETENEK Konu Dağılımı

Şekil Sayma (küp, kare, üçgen, dikdörtgen, doğru, nokta, vb), Şekil Tamamlama (Birinci Satırdaki İlişkiye Göre İkinci Satırı Hangi Şekil Tamamlar, Birinci ve İkinci Satırda Verilen İlişkiye Göre Üçüncü Satırı Hangi Şekil Tamamlar, vb), Farklı Şekli Bulma, Harf-Sayı İlişkisi, Sayı-Şekil İlişkisi, Harfli Tabloda İstenileni Bulma, Şekil Toplama, Şekil Dizisinde Hangi Şekil Gelir, Şekil Denkliği (Terazide), Şekil Denkliği (Tabloda), Şekil Birleştirme, Eksik Parça bulma 3×3 lük matriste soru işareti yerine hangi şekil gelmelidir, Küp (Açılımı, Kapanımı), Şekil Tamamlama, Sayılar Arası Kural Bulma(Sayı Üretmek), Sayı Dizileri, Sayı Dizisi Örüntüsü, Şekil Örüntüsü, Kağıt Katlama-kesme, Şekilli Denklem Sistemi, Şekil Döndürme, 3-Boyutlu Şekiller, Su Doku, Şekil içindeki Sayılarda Kural Bulma, Sayılar ile ilgili Kural Bulma, İşlem, vb.

FAKÜLTELER
Eğitim Fakültesi
Elektrik Elektronik Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İnşaat Fakültesi
Kimya-Metalurji Fakültesi
Makine Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
ENSTİTÜLER
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
YÜKSEKOKULLAR
Meslek Yüksekokulu
Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu

Uluslararası Lisans Kontenjanlarına Başvuru Yapabilen Adaylar: 

a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

1) Yabancı uyruklu olanların,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların

4) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil)

5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,

başvuruları kabul edilir.

Uluslararası Lisans Kontenjanlarına Başvuru YapaMAyan Adaylar:

1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç)

4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların

başvuruları kabul edilmez.

Yıldız Teknik Üniversitesi Lisans Programları Başvuru Sistemi için tıklayınız.

Bölüm tercihleri 24 Haziran – 5 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılmalıdır.

EnglishGermanTurkish