Bavyera okul sistemi

Bavyera Eyaleti`nde Eğitim

Bavyera Eyaleti Almanya Federal Cumhuriyeti`nin en büyük ve en eski 16 eyaletinden biridir.

Bin yılı aşkın tarihi, kültürel mirası günümüzde de canlılığını yitirmeyip gerek eyaleti, gerekse bölge halkını etkilemektedir. Bavyera Eyaleti`nin kendine has eğitim sistemi diğer eyaletlerle karşılaştırılmamakla birlikte, aynı köklere sahip Alman ve Avrupa tarihi kültüründen de ayrı düşünülemez.

Almanya Federal Cumhuriyeti`nde her eyalet kendi eğitim politikasını hazırlayıp uygular. Düzenli olarak her yıl uygulanan eyaletler arası araştırmalar sonucu, Bavyera Eyaleti en iyi eğitim sistemlerinden birine sahip olduğu ispatlanmıştır.

Bavyera Eğitim Sistemi

Bavyera Eyaleti, eğitimler arası geçiş imkânı sunan esnek bir sisteme sahiptir. Her çocuk için bireysel gelişimi göz önünde bulunduran çeşitli eğitim yolları sunar. Ağırlık noktaları, beklentileri, hedef ve hızları farklı 13 okul türü bulunmaktadır.

Bavyera Eyaletinde okul sayısı 5500`ü geçmektedir. Bunlar genel eğitim veren okullar, akşam okulları ve açık öğretim okulları olararak üçe ayrılır. Eğer yakınınızda size uygun bir okul arıyorsanız, Bavyera Okul Veri Bankasında (Bayerische Schul-Datenbank) arama yapmanız önerilir.

Bölgedeki tüm okullar, bir eğitim kurumundan mezun olup bir üst eğitim sistemine geçiş olanağı sunar. İlkokuldan mezun olan bir çocuk için seçilecek bir üst eğitim kurumu, çocuğun gelecekteki eğitim kariyeri hakkında kesin sonucu göstermez. Veliler gibi öğrenciler de eğitim ile ilgili verecekleri kararlarda okullar arası geçis sisteminin daha sonra da mümkün olduğunu unutmamalı ve bunu dikkâte almalıdırlar.

Ebeveyinler, eğitim kurumu seçiminde çocuklarına özgü ihtiyaçları ve çocuklarının zihinsel kapasitelerini de göz önünde bulundurmalıdır. Bu seçimde aşığıdaki durumlar dikkâte alınmalıdır:

  • Kişisel hedef
  • Öğrencinin güncel öğrenme verimi
  • Okulların aradıkları özellikler ve profilleri

İlkokul öğretmenleri, ilkokulun bitimi ve diğer eğitim kurumuna geçiş döneminde (Realschule ve Gymnasium) ailelerin doğru karar vermelerine yardımcı olup yol gösterirler. Ayrıca rehber öğretmenler, okul psikologları ve Okul Danışma Merkezleri (Staatliche Schulberatungsstellen) velilere bu konuda rehberlik ederler. Danışma ve destek hizmeti çocuk henüz okula başlamadan da alınabilir.

İlkokul eğitimi tüm çocukların aldığı ortak bir eğitimdir. İlkokulun bitiminde (dördüncü sınıftan sonra) öğrenciler, seçtikleri bir üst sisteme geçiş yaparlar. Bu da ya Mittelschule (mesleki bir eğitime hazırlayan ve yönlendiren ortaokul), ya Realschule (üst dereceli ortaokul) ya da Gymnasium (yüksek okulu, üniversiteyi hedefleyen ortaokul ve lise) olabilir. Ayrıca öğrenciler yedinci sınıftan sonra ticari meslek liselerine (Wirtschaftsschule) yönlenebilirler.

Her öğrenci eğitim hayatı boyunca, okul başarısı değiştiği takdirde, kendisine uygun  bir diğer sisteme geçiş hakkı kazanır. Her mezuniyet belgesi bir üst dereceli okula geçiş olanağı sunar.

Ortaokuldan (Mittelschule) başarıyla mezun olunması halinde,  öğrencilere değişik seçenekli okul ve mesleki eğitim olanakları sunulmaktadır. Örneğin:

  • Meslek eğitimi (Berufsausbildung)
  • Mesleki uygulamalı uzmanlık ve bir üst okula geçiş (FOS)
  • Bir lisenin (Gymnasium) üst sınıfına geçiş, gibi.

Pedagojik desteğe ihtiyaç duyan çocuklar ve gençler için, Pedagojik Destek Veren Okullar bulunmaktadır. Bu okullar konuşma, öğrenme, ruhsal, duygusal ve sosyal iletişim bozuklukları; görme ve işitme yetersizliği, motorik gelişme  alanlarında çeşitli ihtiyaçlara cevap ve destek verir.

Bavyera eyaleti ayrıca uzun süre hastanede kalıp yatarak tedavi görmek zorunda olan çocuklara yönelik, bulunduğu eğitim kurumu gözetmeksizin Hasta Öğrenci Okulunu temel eğitim aracı olarak sunmaktadır.

 

Kaynak: Bavarian State Minister of Education

EnglishGermanTurkish